Vrouw & Maatschappij is de grootste politieke vrouwenbeweging van Vlaanderen. V&M neemt standpunten in over de positie van de vrouw in de samenleving. We vertalen wat vrouwen willen en denken in politieke standpunten. We doen dat zowel binnen de structuren van de CD&V als op het politieke forum.

Wil je graag lid worden van Vrouw & Maatschappij?  Contacteer dan zeker onze voorzitster Marleen Coene.