Enkele dames van Vrouw en Maatschappij Opwijk vroegen vrijdag aandacht voor de problematische gevolgen van intra-familiaal geweld voor kinderen. Ze droegen een wit lintje als teken van engagement om geen geweld te plegen en ze deelden knuffels en flyers uit aan gemeente, scholen en artsen.

“Elk kind heeft recht op een geweldloze opvoeding”, doet plaatselijk voorzitster van Vrouw en Maatschappij Marleen Coene haar verhaal. “Vooral kinderen zijn heel kwetsbaar in een context van geweld. Volgens onderzoek van de UGent is meer dan 40 procent van de kinderen getuige van partnergeweld. Dat heeft voor hen verstrekkende gevolgen voor de cognitieve en emotionele ontwikkeling. Ze worden vandaag zelden erkend als slachtoffer en worden vaak over het hoofd gezien bij het nemen van de juiste maatregelen. ”Vrouw en Maatschappij pleit voorts voor een bredere bekendmaking van de hulplijn 1712 en van de mogelijkheid om anoniem aangifte te doen van een verontrustende thuissituatie.

Het pluche knuffeltje heeft als bedoeling kinderen duidelijk te maken dat ze over geweld bij hen thuis kunnen spreken. De instantie waar de knuffel is uitgestald engageert zich om zich in te zetten voor de strijd tegen intra-familiaal geweld. Bij de actie kwam nationaal voorzitter van Vrouw en Maatschappij Lynn Callewaert de plaatselijke afdeling van V&M een hart onder de riem steken.

© EGO