Dan toch... op de valreep!

Zonet werd op de gemeenteraad de terugbetaling van de overschotten van oude restafval- en gft zakken dan toch goedgekeurd (na 2 verzoekschriften en veel klachten op sociale media). Zowel individuele zakken als volledige rollen zullen worden vergoed gedurende een korte periode (juli/aug/sept) en dit in het GAC2 aan de Ringlaan. De indiener zal een formulier met rekeningnummer moeten invullen waarna het bedrag op de rekening zal worden teruggestort.

In maart werd een gelijkaardig voorstel van CD&V nog weggestemd door de meerderheid (N-VA + VLD).

CD&V is blij met dit 'voortschrijdend inzicht' maar betreurt dat dit niet eerder werd goedgekeurd. Men had heel wat onduidelijkheid en administratieve last kunnen vermijden.

Blijf vooral afval vermijden en goed sorteren! #cdenvdoethet