Boterhammentaks in Opwijkse scholen? Verhoogde huisvuiltaks?

Afschaffen wekelijkse ophaling restafval in de zomermaanden?                                                                                                                    

Dat en nog veel meer werd besproken tijdens de gemeenteraad van 19/11/19:

Intradura:

Voor de aanvang van de gemeenteraad werd er een uiteenzetting gegeven door de directeur van Intradura over het afvalbeleid vanaf 2020 in onze gemeente. We zetten de belangrijkste punten voor u op een rij:

  • Kost per inwoner €9.35 (bijna verdubbeling tegenover 2018!)
  • Uniforme tarieven in de recyclageparken van de 19 vennoten
  •  Uniforme zak vanaf voorjaar ’21 : €2.0 (nu: €1.50)
  • In de zomermaanden wekelijkse ophaling GFT ipv Restafval

CD&V vreest voor nog meer sluikstorting door deze maatregelen, en vraagt daarom ook dat de tarieven van het recyclagepark zouden dalen, om de inwoners te motiveren nog beter te sorteren!
Nadien ging de officiële gemeenteraad van start waarbij we eerst kennis namen van twee brieven, namens de Gouverneur van Vlaams-Brabant, waarin hij twee klachten - ingediend door onze oud burgemeester Lutgard Van der Borght - aanvaardde en o.a. de gemeente verplicht de ten onrechte gevraagde betaling voor de opmaak van RUP OKAY terug te storten. Maar hierover zullen we later uitgebreider berichten.

De aanvullende belasting op personenbelasting en onroerende voorheffing op de agenda stond. Aangezien de meerderheid haar belofte houdt om deze tarieven niet te verhogen, keurden we mee goed. Op de meerjarenplanaanpassing 2/2019 daarentegen, onthielden we ons omdat het college vorig jaar veel heeft beloofd, maar heel wat zaken zijn niet uitgevoerd en gewoon naar volgend jaar verschoven…

Na 5 stemmingen over de agenda’s van buitengewone algemene vergaderingen (waarin CD&V geen mandaten heeft), keurden we de aanpassing van het algemeen politiereglement over het ‘verbod oneigenlijk gebruik lachgas’ goed. Lachgas maakt al een tijdje opgang als roesmiddel bij de jeugd en in het uitgaansleven. Studies tonen aan dat dit nieuw roesmiddel kan leiden tot brandwonden, maar ook tot een tekort aan vitamine B12, wat dan weer kan leiden tot zenuwletsels en hersenschade. In Nederland zijn er zelfs al mensen met verlammingsverschijnselen. Op onze vraag of er in Opwijk al inbreuken werden vastgesteld was het antwoord kortweg “neen”. Hopelijk blijft dit zo.

Verder stemden we nog in met de definitieve vaststelling van het RUP Okay en het onderhoud van onverharde wegen voor de dienstjaren 2020-2022.
 

Uitbreiding gemeentelijke website versus gratis app:


Bij het agendapunt over de aankoop van een urenpakket ‘Tobania’ voor de uitbreiding van de gemeentelijke website en het intranet hadden we volgend voorstel voor het gemeentebestuur: “Heeft de gemeente de piste van ‘Onze stad app’ al onderzocht?"                                             

In 60 gemeenten waaronder Merchtem en Affligem maakt men al gebruik van dit mobiel organisatie- en communicatieplatform waarop lokale overheidsdiensten, handelaars, verenigingen en zorgverstrekkers de handen in elkaar slaan. Eén veilige en eenvoudige app waarmee ze inwoners, klanten, leden, … gebruikers “meer waarde” bieden. Eén kanaal waarmee ze direct inspelen op hun behoeften, zodat vraag en aanbod samenlopen. Eén platform voor heldere communicatie tot ieders voordeel: 

  • De gemeente kan deze app gebruiken om de inwoners te informeren over wegen werken, vacatures, evenementen,...
  • De inwoner kan naar het bestuur toe op een zeer laagdrempelige manier gelijk welke vraag stellen, of een melding doen van schade, verstopping, verwaarlozing,... zoals bijvoorbeeld de melding van zwerfvuil: je neemt er een foto van en dankzij de gps-functie van je smartphone krijgt de bevoegde gemeentedienst meteen de juiste info door. De meldingstructuur kan je als gemeente zelf bepalen.  
  • De app is er ook om de lokale ondernemer te ondersteunen, te laten innoveren door mobiel aanwezig te zijn, zodat ze sterker staan t.o.v. de winkelketens en internetwinkels door bv. online een bestelling te plaatsen, te informeren over opendeurdagen of promo’s.  
  • Ook verenigingen en zorgverstrekkers kunnen van de app gebruik maken om beter te communiceren met leden/klanten. Elke vereniging kan zelf zijn pagina aanmaken.  

Elke gebruiker bepaalt zelf welke diensten, verenigingen en handelaars je wil volgen en welke berichten/info je wil ontvangen. Extra’s zoals de afvalophaalkalender, Joyn, e.d. kunnen ook toegevoegd worden. Sinds 2019 werkt ‘Onze stad app’ samen met Cipal Schaubroek en Greenvalley, firma’s waarmee de gemeente Opwijk ook al samenwerkt op het vlak van digitaal vergaderen, besluitvorming, zaaksysteem, … 

Antwoord van de schepen: “We krijgen dagelijks aanvragen om in te tekenen op dergelijke communicatieplatformen… we willen vooral focussen op 1 overzichtelijk platform en dat is … onze website. "CD&V betreurt dat deze gratis app niet in overweging wordt genomen."


Variapunten:

Tijdens de varia stelden we nog vragen omtrent de beslissingen en stand van zaken in enkele gevoelige personeelsdossiers van BuBaO de Moza-ik, de invoering van de boterhammentaks in de Opwijkse basisscholen (zie volledig persbericht website), de gevolgen (kostenplaatje) van de beslissing van de geschillencommissie in het dossier kunstgrasvelden en de visie van het bestuur op de controleactie van de politie Aalst op 11 november in het Kravaalbos waarbij 35 proces verbalen werden opgesteld.