Maandelijks brengt CD&V kort verslag uit via de GEMEENTERAADSNIEUWSFLASH #1

CD&V keurde volgende punten mee goed:

"Verbod op het dragen van uiterlijke tekens van levensbeschouwing." CD&V vindt dat de neutraliteit van ons gemeentelijk onderwijs bewaakt moet worden.
“Gratis grondafstand Neerveldstraat.”
“Aankoop en installatie nieuwe pomp school Moza-ik.”
“Raamcontract Telecom Vlaamse Overheid.”
CD&V was het oneens over volgende punten:

"Belastingreglement - tarieven nieuwe identiteitsdocumenten en elektronische rijbewijzen 2019."  Voor CD&V blijft dit een vorm van verhoging van de belastingen.
"Meerjarenplan 2019." (zie persbericht website) We stelden bijkomende vragen over aankopen (huis Schuttershof) en de voorziene budgetten.
“Tariefreglement concessies begraafplaatsen en uitstrooiing niet-inwoners 2019.” De bevoegde schepen beloofde onze vraag over het aantal uitstrooiingen van niet-inwoners te onderzoeken.
“Sluiting spoorwegovergangen – overeenkomst Infrabel.” We merkten op dat de benaming van de ‘Foksveldstraat’ in heel de overeenkomst foutief gespeld werd. Ook hier blijven we bij ons eerder standpunt dat EERST de overgang aan de Kleimoet aangepakt worden alvorens de andere overgangen te sluiten. Een voorzichtige raming van de onkosten voor de sluiting van de overwegen in Fabriekstraat, Broekstraat en Bolstraat - ten laste van de Opwijkenaar – komt neer op 2 miljoen (!) euro. Bovendien zal de nieuwe tunnel in het verlengde van de Beekveldstraat enorm veel verkeer met zich meebrengen (bezoekers fitness, Flight 90, werklieden Loods, bewoners Doortstraat en Broekstraat, …) om maar te zwijgen van de verkeersdruk op de Averbeekstraat en het Eeksken!


Tijdens de VARIA werden volgende zaken aangekaart:

Kan het reservatiesysteem voor zalen en materiaal gebruiksvriendelijker gemaakt worden? Bv met enkele foto’s van opstellingen in de zaal. Dit wordt bekeken
Opvolging problemen verlichting GBS De Boot. Er wordt aan gewerkt
(Mis)communicatie ‘Winterkermisloop’. Evaluatie meenemen naar editie volgend jaar
Waarom werd de selectieprocedure ‘opbouw werfreserve gemeentelijk schoolsecretariaat’ abrupt stopgezet? Kan de communicatie naar de kandidaten bekeken worden? “Omwille van de grote respons en het gebrek aan een concrete vacature heeft het college beslist om de selectieprocedure te beëindigen.” Dit komt heel verwarrend en niet professioneel over! Dit wordt besproken.
Kan een buurgemeente toch nog individuele (andere) afspraken maken met Intradura? Was er niet gezegd dat alle gemeenten op dezelfde manier gingen werken cfr afvalophaling en verwerking?