Onze Pijlers

OPWIJK IN BEWEGING DAT IS ...

1. ... VOLDOENDE SPORTINFRASTRUCTUUR VOOR ALLE SPORTERS

 • Een totale renovatie van de huidige sporthal
 • Bouw van een nieuwe, extra sporthal
 • Gebruik van sportinfrastructuur door scholen optimaliseren
 • Nieuwe atletiekpiste in nabijheid van nieuw sportcomplex
 • Korting negotiëren in de omliggende zwembaden
 • Multifunctionele sportterreinen aanleggen ook in de deelkernen
 • ...

Druk even op de foto en bekijk zeker ons filmpjes eens!

sport opwijk

2. … WERK MAKEN VAN EEN GROENE, GEZONDE GEMEENTE

 • Open ruimten maximaal behouden
 • Uitbreiden van bos- en parkgebied
 •  Geen megaprojecten toelaten
 • Herwaardering van Opwijk als ‘bloemen’gemeente
 •  Inzetten op netheid en onderhoud van de gemeente
 • Evaluatie en bijsturing van het afvalbeleid Engagementen om lokale en familiale land- en tuinbouw te steunen in overleg met Landbouwraad en Landelijke Gilde
 • ...

Druk even op de foto en bekijk zeker ons filmpjes eens!

 

3. ... EEN BRUISEND, ONDERNEMEND VERENIGINGSLEVEN

 • Deels autovrij maken van de kerkomgeving Opwijk-Centrum
 • Een eigentijds gemeenschapscentrum uitbouwen
 • Evaluatie van het circulatieplan Opwijk-Centrum
 • In overleg met de geloofsgemeenschap het verantwoord gebruik van de kerkgebouwen overwegen als nieuwe plaats van ontmoeting
 • Inspraak en participatie van de buitenwijken door oprichting van lokale dorpsraden
 • Het invoeren van een verdeelsleutel van budgetten voor buitenwijken
 • Stimuleren van de lokale economie in samenwerking met MRO en Landbouwraad
 • ...

 Druk even op de foto en bekijk zeker ons filmpjes eens!

4. ... AANDACHT VOOR KONING FIETS EN VERKEERSVEILIGHEID

 • Verder uitbouwen van het fietsbeleid
 • Extra investeren in veilige fiets- en voetpaden
 • Verbreding van de Leirekensroute met optimaal groenbehoud
 • Realisatie van de OMA-fietsroute
 • Voldoende fietsenstallingen voorzien op ontmoetingsplaatsen
 • Opwaarderen van de trage wegen
 • Vergoeding voor gemachtigde opzichters aan alle scholen
 • ...

 Druk even op de foto en bekijk zeker ons filmpjes eens!

5. ...OOG HEBBEN VOOR HET WELZIJN VAN IEDEREEN

 • Verdere uitbouw van vrijwilligerscentrale
 • Werk maken van Integratiebeleid + integratiecoach
 • Armoede actief opsporen en nodige hulp aanbieden
 • Aandacht en zorg bieden aan al wie het moeilijk heeft
 • Mantelzorg en betaalbare zorg garanderen en ondersteunen
 • Verdere uitbouw van Opwijk als onderwijsgemeente
 • ...

 Druk even op de foto en bekijk zeker ons filmpjes eens

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.